Categorie archieven: Aanbod

Proefles

Een proefles is 60 minuten en 49 euro. Nadat u een proefles hebt geprobeerd, kunt u ervoor kiezen om door te gaan met losse lessen, of een cursus. De meeste studenten kiezen 24 lessen. Na voltooiing blijven veel studenten, minder frequent lessen nemen om de techniek in hun leven te behouden en verder te ontwikkelen.

Naar overzicht

Cursus 3 het natuurlijk functionerend lichaam

Deze cursus heeft als doel de Alexandertechniek in je dagelijkse leven te integreren. Je leert om de techniek ten alle tijde toe te passen. Je leert om jezelf up-to-date te houden met de techniek, en wat daar voor nodig is.

Een als één geheel functionerend lichaam is de belofte.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat het effect van de Alexandertechniek na minimaal 24 lessen na 1 jaar aanwezig is. Wat er in die 24 à 30 lessen in het lichaam ten goede is veranderd, blijft doorgang vinden. (Wil je meer over dit onderzoek weten, klik hier).

Je leert de symptomen van de allereerste glimp van lichamelijke overbelasting te herkennen en dit te voorkomen. Dit is zo van belang om eventuele klachten niet de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Je bent in staat om de regie over het gebruik van je lichaam in eigen handen te nemen.

Cursus van 24 lessen Prijs € 1100
Cursus van 30 lessen Prijs € 1350
Eerste les is 60 minuten en vervolglessen zijn 45 minuten
Geef je nu op via contactformulier of bel 06 1252 8357

Naar overzicht

Cursus 2 lichaamsgerichte technieken

Naast de basis zoals beschreven in de cursus lichaamsgewaarzijn komt er een verdere verdieping in je eigen lichamelijk functioneren. Nieuwe manieren van bewegen zullen zich aandienen.

Je begrijpt waarom je bepaalde klachten hebt én wat je er aan kan doen.

Het leren ervaren dat hoe je je lichaam gebruikt en beweegt, overeenstemt met hoe je over het lichaam denkt. Dat het van belang is dat het fysieke en het mentale gaan samenwerken. Het lichaam functioneert als één geheel.

Je gaat zien, waar je de Alexandertechniek in je dagelijkse activiteiten kunt gebruiken. Je gaat verbanden ervaren tussen jouw gewoonten en de spanning in diverse lichaamsdelen.

Het hele proces van 10 lessen brengt je dichterbij het gaan voorkomen van je klachten en de toepassing van nieuwe manieren van bewegen.

Cursus van 10 lessen
Prijs € 470
Eerste les 60 minuten en 9 lessen van 45 minuten
Geef je nu op via contactformulier of bel 06 1252 8357

Naar overzicht

Cursus 1 lichaamsbewustzijn

Op een andere manier je van je lichaam gewaar te zijn, dan je normaal ervaart. Het besef begint door te dringen, dat het echt mogelijk is om het gebruik van je lichaam te verbeteren. Er komt een geleidelijke verlichting van spanning in het lichaam.

Je leert begrijpen, waarom je bepaalde klachten hebt.

Je komt in contact met iets heel nieuws. Het lichaamsbewustzijn, dat je gaat ervaren, helpt je om oude patronen, die je in de weg zitten, los te laten. Je krijgt alle basisbeginselen mee om een nieuw begin te kunnen maken. Je leert anders te kijken naar jouw bewegingen, jouw gewrichten, spierspanning en loslaten.

Je krijgt inzicht hoe het hoofd, de nek en de rug samenwerken. En hoe dat bij jezelf werkt. Veelal is er onnodige spierspanning in de nek, waardoor het functioneren van het lichaam gehinderd wordt.

Je leert om met minder spierspanning te bewegen: wat een verlichting voor het lichaam!

Cursus van 3 lessen
Prijs € 130
Eerste les 60 minuten en 2 lessen van 45 minuten
Geef je nu op via contactformulier of bel 06 1252 8357

Naar overzicht