Links

Beroepsvereniging: De Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexandertechniek (NeVLAT)
nevlat.nl

De site van het opleidingscentrum tot leraar in de Alexandertechniek te Amsterdam (ATCA)
alexandertechniek.org

De site van het opleidingscentrum tot leraar in de Alexandertechniek te Amstelveen (ATON)
alexandertechnique.nl

Bij burn-out

De site van ProMind psychologen promind.nl met hun begeleidingstraject bij burn-out met gebruik van alexander techniek burnoutbestaatniet.nu/werkwijze-voor-werknemers/

Bij Rugklachten

Lessen Alexandertechniek hebben een positief effect bij chronische rugklachten. Lees hier het wetenschappelijk onderzoek

De actieve rusthouding is een effectieve procedure bij rugklachten. Hier een video (engels gesproken).

Filmpje

Alexander techniek in een notedop

Boeken

Mouritz website heeft veel Alexander Techniek boeken, klik hier.